CONVERTOR


Convertor - przełącznik montowany między dźwigniami regestrowymi a tastaturą lewej ręki, za pomocą którego następuje zmiana funkcji guzików akordowych manuału basowo-akordowego na pojedyncze dźwięki. System ten został po raz pierwszy zaprezentowany w 1938 roku przez niemieckiego konstruktora firmy Hohner - Skudiego. "Skudies - Register" posiadał istotne utrudnienie - układ kwintowy manuału melodycznego. Dopiero dalsze prace nad udoskonaleniem systemu, doprowadziły do chromatycznego ułożenia dźwięków. Również w Rosji w latach 30-tych XX w. budowano na specjalne zamówienie instrumenty z przełącznikiem. Obecnie wszystkie akordeony nowej generacji posiadają tego typu mechanikę.