PRACE DYPLOMOWE


Tematy wybranych prac:

G. Stopa - Rozwój akordeonistyki na ziemi krośnieńskiej.
R. Kuśmierski - Rozwój akordeonistyki na ziemi ciechanowskiej.
K. Gadzina - Rozwój akordeonistyki na ziemi oleśnickiej.
J. Michalak - Prace dyplomowe absolwentów klasy akordeonu Akademii Muzycznej w Łodzi
T Tomaszek - Akordeon w twórczości Kameralnej B. K. Przybylskiego w lalach 1990 - 1995
T. Dolecki - Rozwój klas akordeonu w szkolnictwie muzycznym na terenie ziemi przemyskiej.
P. Piński - Akordeon w muzyce elektronicznej.
G. Grzanka - Współczesne instrumentarium akordeonowe.
Z. Pudło - Akordeon w muzyce kameralnej na etapie szkoły muz.I st.
M. Joniec - Problemy techniczno-wykonawcze w CONCERTINO B. K. Przybylskiego.
B. Bukata - KALANGRA - Andrzeja Krzanowskiego jako materiał do nauczania w szkole muzycznej I st. w aspekcie własnych doświadczeń pedagogicznych.
J. Pszeniczka - Problemy wykonawcze VI Rapsodii węgierskiej Franciszka Liszta w transkrypcji na akordeon guzikowy.
D. Dzięgielewski - Materiały dydaktyczne do nauczania początkowego na akordeonie z nowym typem manuału melodycznego.
M. Snokowski - 30 lat działalności Oddziału Stowarzyszenia Akordeonistów Polskich w Łodzi.
J. Hołubowski - Dued akordeonowy na podstawie wybranych kompozycji:
I. Bester - Albin Riepnikow - Koncertino na akordeon w aspekcie języka muzycznego, formy, problematyki warsztatu wykonawczego.
J. Grabowski - Wybrane utwory B. K. Przybylskiego jako materiał dydaktyczny nauczania początkowego gry na akordeonie.
W. Lampert - Problemy dydaktyczne nauczania początkowego gry na akordeonie w oparciu o literaturę na ten instrument oraz własne doświadczenia pedagogiczne.
B. Kłak - Opracowanie aplikatury i innych wybranych problemów wykonawczych na przykładzie Tańca Węgierskiego nr 5 .J. Hrahmsa w opracowaniu Jaszkiewicza.
T. Gadzina - Rozwój działalności pedagogicznej klasy akordeonu w PSM im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu począwszy od momentu jej powstania aż do roku 1996.
P. Dziubek - Wybrane problemy wykonawcze zawarte w Sonacie nr 3 W. Zołotariewa.
M. Grabska - Andrzej Krzanowski - Wiatr echo niesie po polanie na akordeon i klawesyn amplifikowany. Język muzyczny i problematyka wykonawcza.
M. Tybora - Akordeonistyka fińska - historia i współczesność.
P. Stadnik - Richard Galliano - akordeonista, wybitny przedstawiciel muzyki jazzowej w europie - próba monografii.
G. Semla - Problematyka wykonawcza w utworze "Cztery rytmy folklorystyczne" na akordeon Bogdana Dowlasza.
T. Michalak - Rozwój akordeonistyki na terenie woj. konińskiego.
P. Widlarz - Problemy zawodowego kształcenia akordeonisty.
B. Brodzińska - Rozwój szkolnictwa muzycznego i akordeonistyki na ziemi Jaworznickiej.
B. Krauz - Rozwój szkolnictwa muzycznego i akordeonistyki w Rzeszowie.
L. Kamińska - Akordeonistyka w Stanach Zjednoczonych.
P. Książek - Akordeonowe techniki kompozytorskie, zarys i analiza.
M. Molenda - Akordeonistyka na terenie byłego województwa zamojskiego.
M. Pelczarski - Rozwój akordeonistyki na terenie byłego województwa krośnieńskiego.
A. Cudo - Doświadczenia wykonawcze nabyte podczas interpretacji 24 Capriccio B. K. Przybylskiego.
R. Borysionek - Twórczość akordeonowa Krzysztofa Olczaka.
G. Śpiewak - Problemy wykonawcze w wybranych utworach Andrzeja Krzanowskiego.
O. Gut - Bandoneon i jego funkcja w "Hommage a Liege" Astora Piazzolli.
M. Bielińska - Charakterystyka twórczości pedagogicznej na akordeon Bogdana Dowlasza.
I. Konopka - Nowe techniki wykonawcze w polskiej literaturze akordeonowej dla dzieci.
A. Mierzwa - Rola akordeonu w popularnej muzyce francuskiej XX wieku.
J. Kosiński - Rozwój akordeonistyki na terenie województwa legnickiego.