MITNE
ZESPӣ AKORDEONOWY

WYSTP ZESPOU AKORDEONOWEGO
pod kierunkiem mgr Teresy Kaszuby