MIĘTNE
ZESPÓŁ AKORDEONOWY

ORKIESTRA AKORDEONOWA
zajęcia prowadzi prof. WŁ.L. Puchnowski