MIĘTNE
INFORMATYKA

ZAJĘCIA INFORMATYKI
prowadzi prof. Jerzy Łukasiewicz