KATEDRA AKORDEONISTYKI


   Działalność Katedry obejmuje swym zasięgiem uczelnie muzyczne w: Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu - filia w Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Jej członkami są wybitni akordeoniści polscy - pedagodzy, pracownicy nauki, wirtuozi koncertowego akordeonu, a także kompozytorzy.

Członkowie Katedry prowadzą w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej działalność:

SKŁAD MIĘDZYUCZELNIANEJ KATEDRY AKORDEONISTYKI

PROFESOROWIE TYTULARNI
Włodzimierz Lech Puchnowski, dr ph.m.
Bogdan Dowlasz (AM Łódź)
Jerzy Jurek (AMFC Warszawa)
Jerzy Kaszuba (AM Bydgoszcz)
Jerzy Łukasiewicz (AMFC Warszawa)
Krzysztof Olczak (AM Gdańsk)
PRAC. Z KWALIFIKACJAMI ART. II ST. NA STANOWISKU PROFESORA NADZW.
Jerzy Mądrawski (AŚ Kielce)
ADIUNKCI Z KWALIFIKACJAMI ARTYSTYCZNYMI II STOPNIA
Klaudiusz Baran (AMFC Warszawa) - Kierownik Katedry
Elżbieta Rosińska (AM Gdańsk)
Zbigniew Ignaczewski (AM Łódź)
ADIUNKCI Z KWALIFIKACJAMI ARTYSTYCZNYMI I STOPNIA
Paweł Paluch (AM Kraków)
Janusz Pater (AM Kraków)
Jerzy Siemak (AM Poznań, filia w Szczecinie)
Elwira Śliwkiewicz - Cisak (UMCS Lublin)
Zbigniew Łuc (AM Wrocław)
ASYSTENCI
Piotr Dziubek (AM Wrocław)
PRACOWNICY TECHNICZNI
Czesław Rybicki, inż. (AMFC Warszawa)
WSPÓŁPRACOWNICY
Adriana Kuwaczka, mgr (PSM st. I/II Rybnik)
Andrzej Smolik, mgr (PSM st. I/II Sanok)


Stowarzyszenie Akordeonistów Polskich


ZARZĄD GŁÓWNY

PREZYDIUM

Prezes:
Prof. Włodzimierz Lech Puchnowski
Wiceprezesi:
Prof. Bogdan Dowlasz
Prof. Jerzy Jurek
Prof. Jerzy Kaszuba
Sekretarz Generalny:
Ad. Janusz Pater
Skarbnik:
Prof. Jerzy Łukasiewicz
Członkowie:
Ad. Klaudiusz Baran
Ad. Zbigniew Ignaczewski
Mgr Andrzej Smolik

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący:
Ad. Elwira Śliwkiewicz-Cisak
Członkowie:
Mgr Stanisław Piotrowski
Mgr Zbigniew Swat