OSIĄGNIĘCIA


WYNIKI Z MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU AKORDEONOWEGO W KLINGENTHAL
(Niemcy) 2-10.V.2003 r.

KATEGORIA l - dzieci do lat 12

przesłuchania w tej kategorii nie były organizowane

KATEGORIA II - dzieci do lat 15

IV miejsce - Grzegorz MISZCZYSZYN - PSM w Sanoku
nauczyciel - Andrzej Smolik
V miejsce - Paweł STANISZEWSKI - ZSM w Warszawie
nauczyciel - prof. Jerzy Jurek
XI miejsce - Paweł JANOWICZ - PSM w Sanoku
nauczyciel - Andrzej Smolik

KATEGORIA III - soliści do lat 18

III nagroda - Grzegorz PALUS - ZSM w Krakowie
nauczyciel - ad. Janusz Pater
XI miejsce - Konrad SALWIŃSKI - ZSM w Łodzi
nauczyciel - ad. Zbigniew Ignaczewski

KATEGORIA IV - zawodowa

IV miejsce - Leszek KOŁODZIEJSKI - AM w Łodzi
nauczyciel - ad. Zbigniew Ignaczewski
X miejsce - Hubert GIZIEWSKI - AMFC Warszawa
nauczyciel - prof. Jerzy Jurek

KATEGORIA Va

I nagroda - duet: Leszek KOŁODZIEJSKI akordeon,
Zbigniew CIEŚLAK - klarnet - AM Łódź

nauczyciel - ad. Zbigniew Ignaczewski
II nagroda - Duet: Marcin KRZYŻANOWSKI akordeon,
Adam MISIAK - wiolonczela - AMFC Warszawa

nauczyciel - prof. Jerzy Jurek i ad. Klaudiusz Baran
VIII miejsce - duet: Marcin KRZYŻANOWSKI akordeon,
Andrzej Heimowski - gitara

nauczyciel - prof. Jerzy Jurek i ad. Klaudiusz Baran

WYNIKI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU AKORDEONOWEGO w Castelfidardo (Włochy) 8-12.X.2003 r

KATEGORIA A

- strona polska nie brała udziału

KATEGORIA B - dzieci do lat 15

VI miejsce - Grzegorz MISZCZYSZYN - PSM w Sanoku
nauczyciel: Andrzej Smolik
VII miejsce - Maciej FRĄCKIEWICZ - ZSM w Białymstoku
nauczyciel: Jerzy Kozłowski

Kategoria C-młodzież do lat 18

III nagroda - Paweł LESZCZYŃSKI - ZSM w Białymstoku
nauczyciel: Jerzy Kozłowski
VII miejsce - Jakub OSMAŃSKI - ZSM w Warszawie
nauczyciel: ad. Klaudiusz Baran

Kategoria D - zawodowa

VI miejsce - Jacek MAŁACHOWSKI - AMFC w Warszawie
nauczyciel - prof. Jerzy Jurek

Kategoria E - zespoły kameralne

IV miejsce - duet: Milena SZYMAŃSKA-akordeon,
Aleksandra KUCZEWSKA - wiolonczela

nauczyciel - ad. Elżbieta Rosińska

WYNIKI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU AKORDEONOWEGO w Popradzie (Słowacja) 13-16.XI.2003 r

KATEGORIA I - dzieci do lat 12

II nagroda - Aleksander GAIK - PSM w Sławnie
nauczyciel - Zbigniew Stawiarz
III nagroda - Łukasz SZCZYPKA - ZSM Krosno
nauczyciel - Maciej Janas

KATEGORIA II - dzieci do lat 15

I nagroda Maciej FRĄCKIEWICZ - ZSM Białystok
nauczyciel - Jerzy Kozłowski
II nagroda Barbara SŁAWIŃSKA - PSM Gdańsk
nauczyciel - Elżbieta Rosińska

KATEGORIA III - młodzież do lat 18

I nagroda - Grzegorz PALUS - ZSM Kraków
nauczyciel - ad. Janusz Pater

KATEGORIA IV - zawodowa

III nagroda - Rafał GRZĄKA - AMFC Warszawa
nauczyciel - ad. Klaudiusz Baran

KATEGORIA V - zespoły kameralne

I nagroda - duet: Katarzyna ZWIERZCHLEWSKA - akordeon,
Barbara Kaszuba - skrzypce - AM Poznań

nauczyciel - Teresa Kaszuba
II nagroda - duet: Leszek KOŁODZIEJSKI - akordeon,
Zbigniew CIEŚLAK - klarnet - AM Łódź

nauczyciel - ad. Zbigniew Ignaczewski

Kategoria VI - rozrywkowa

II nagroda - duet: Robert KUSIOŁEK - akordeon,
Wacław ZIMPEL - klarnet - AM Bydgoszcz

nauczyciel - prof. Jerzy Kaszuba