PRACE NAUKOWE


WYDAWNICTWA I PRACE NAUKOWE

    Członkowie SAP i Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki prowadzą prace badawczo naukowe. Wyniki tych prac znajdują swój finał w doniesieniach i publikacjach naukowych katedry. Z większych syntez i prac analitycznych wymienić można:

Wł. L. Puchnowski - A. Kuwaczka - Ogólnopolskie i Międzynarodowe Konkursy Akordeonowe, AMFC, ZN, Warszawa, 1996
Wł. L. Puchnowski - Katalog pisemnych prac dyplomowych absolwentów katedry w latach 1967 - 1996, AMFC, ZN, Warszawa, 1996
Wł.L. Puchnowski - Czterdzieści lat kształcenia profesjonalnego akordeonistów w polskim szkolnictwie muzycznym, ZN, AMFC, Warszawa, 1999.
Wł. L. Puchnowski - Forty years of presence of accordion in professional education in Poland, ZN, AMFC, Warszawa, 1999
Wł. L. Puchnowski - K. Baran - Analiza kwalifikacji zawodowych i naukowych nauczycieli w specjalności gra na akordeonie w szkolnictwie muzycznym I/II st. na rok szkolny 1994-1995,AMFC,ZN,Warszawa,1996
Wł. L. Puchnowski - Standaryzacja produkcji akordeonów, AMFC, ZN, Warszawa, 1998 ( Na zlecenie Międzynarodowego Kongresu Producentów Akordeonów, Castelfidardo, Włochy, 1997)
E. Rosińska - Polska literatura akordeonowa 1955 - 1996, AMFC, ZN, Warszawa, 1996 (praca była wznawiana)
J. Kaszuba - Metody nauczania początkowego dzieci gry na akordeonie, AMFC, ZN, Warszawa, 1996 (praca była wznawiana)
J. Mądrawski - Twórczość B. Dowlasza na akordeon
J. Łukasiewicz - Współczesne metody i organizacja procesu strojenia akordeonów, AMFC, ZN, Warszawa, 1996
J. Łukasiewicz - Komputerowe Katalogowania Literatury Akordeonowej, praca ciągła, AMFC, Warszawa
J. Pater - Akordeon - tradycja, stan aktualny, perspektywy rozwoju, AMFC, ZN, Warszawa, 1996
B. Dowlasz - Twórczość Akordeonowa Bronisława Kazimierza Przybylskiego, AMFC, ZN, Warszawa, 1996
A. Stępień - "Włodzimierz Lech Puchnowski - twórca polskiej szkoły akordeonowej", AMFC, ZN, Warszawa, 1996; wersja skrócona i poszerzona o nowe dane, AMFC, ZN, Warszawa, 1999
Dokonano szeregu prac mających na celu poprawę efektywności procesu nauczania gry na akordeonie.
Prof. Wł. L. Puchnowski opracował na zlecenie Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego - Minimum Programowe dla Kierunku Studiów Instrumentalistyka, RWSA, Warszawa, 1999 oraz Ramowe Programy Nauczania dla Kierunku Instrumentalistyka, specjalność gra na akordeonie.
Na zlecenie Centrum Edukacji Artystycznej. Mgr T. Kaszuba dokonała nowej redakcji programów nauczania dla szkolnictwa I i II stopnia.

Prace badawczo naukowe znajdują swe odbicie w pisemnych pracach dyplomowych studentów, które dostarczają informacji źródłowych dla potrzeb katedry.