KSZTAŁCENIE KADRY I KURSY


KSZTAŁCENIE KADRY I KURSY INTERPRETACJI MUZYCZNEJ

   Nowoczesna cywilizacja wyznacza bardzo złożoną i trudną formę życia społecznego. W naszych warunkach, możliwość dalszego rozwoju zależy od odpowiedniego przygotowania ludzi. Żyjemy w epoce, w której kultura staje się dostępna dla szerokich rzesz ludności, niezależnie od miejsca zamieszkania i specjalności zawodowej. Epoka współczesna jest w dziejach czymś bez precedensu, jest pasmem nieustających i szybkich przemian. W granicach życia jednego pokolenia dokonują się głębokie zmiany w warunkach życia i pracy, w strukturze społecznej, w polityce, w teoriach naukowych, w obyczajach, w życiu towarzyskim, modzie. Zmienność ta stwarza zupełnie nowe sytuacje, stawia znacznie wyższe wymagania w zakresie sprawności umysłowej i stałego poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności.
W tych warunkach ogromnie wzrasta rola kursów, podnoszących kwalifikacje nauczycieli i umiejętności młodych artystów.
Co roku, przez dwa tygodnie w lipcu, Stowarzyszenie Akordeonistów Polskich wspólnie z Katedrą Akordeonistyki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie organizuje w Miętnem k/Garwolina w ośrodku szkoleniowym Międzynarodowy Kurs Interpretacji Muzycznej.
W tym zakresie występuje współpraca również z zagranicznymi ośrodkami akademickimi angażując na wykładowców obok polskich, wybitnych pedagogów z zagranicy.
Wykładowcami na Kursie byli między innymi:
1. Z zagranicy
Prof.: J. Ganzer - Niemcy, A. Melichar - Austria, M. Bonnay - Francja, J. Puritz - Rosja, W. Romanko - Rosja, W. Siemionow - Rosja, J. Szyszkin - Rosja, E. Leskela - Finlandia.;
2. Z Polski
Prof.: W.L. Puchnowski, J. Jurek, B. Dowlasz, J. Kaszuba, J. Łukasiewicz, Ad. K. Baran, mgr T. Kaszuba, mgr M. Dowlasz, mgr A. Kuwaczka.
W kursach uczestniczą studenci i uczniowie szkół muzycznych z: Polski i zagranicy (np. Litwy, Austrii, Niemiec, Francji), oraz nauczyciele biorący udział w odbywającym się równolegle Kursie Metodycznym dla Nauczycieli Akordeonu.
Na kursach odbywa się praca z utalentowaną młodzieżą, która m.in. przygotowywana jest do działalności koncertowej oraz uczestnictwa w konkursach krajowych i zagranicznych. Kursy poszerzają wiedzę i dają możliwość zapoznawania się z problematyką współczesnych technik wykonawczych, literaturą muzyczną oraz informatyką komputerową w zakresie zapisu dźwięku audio, MIDI i notacji nutowej. Kursy stanowią również płaszczyznę wymiany doświadczeń artystycznych, dydaktycznych oraz metodycznych.
Ośrodek szkoleniowy w Miętnem stwarza dogodne warunki pobytu, zakwaterowania i rekreacji.