Pedałówka


Pedałówka (24 basy) - warsztat Wiktora Sawiejki z Warszawy

Pedałówka - popularna nazwa harmonii pedałowej. Instrument ten powstał w wyniku połączenia elementów kostrukcyjnych akordeonu oraz wiedeńskiej fisharmonii. Miechy pedałowe wtłaczały powietrze poprzez rurę pionową, łączącą pedały z miechem. Takie zastosowanie miechów nożnych miało odciążyć lewą rękę grającego. Największym mankamentem harmonii pedałowej były trudności w uzyskaniu zróżnicowań dynamicznych, a także to, że grający musiał pozostawać w pozycji siedzącej. Warsztaty produkujące harmonie udoskonaliły je w latach 30-tych XX w., stosując w mechanice basowej specjalny system zmian akordów durowych, molowych, septymowych, jak również wprowadzając regestry. Pierwsze polskie harmonie pedałowe zostały zbudowane w warszawskiej pracownii Piotra Stamirowskiego już w 1900 roku. Później produkcję tych instrumentów podjął również znany budowniczy instrumentów Józef Borucki. Harmonie pedałowe cieszą się dziś dużą popularnością wśród kapel ludowych. Stanowią nieodłączny element zespołów folklorystycznych, regionu mazowieckiego i świętokrzyskiego

Eksponat z pierwszej połowy XX wieku. Znajduje się w zbiorach Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.