Akordeon koncertowyAkordeon koncertowy, guzikowy z convertorem (120 basów) - instrument wspó³czesny.